امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت : ۱۳:۲۲:۰۱
[061] 33 36 45 54

انیمیشن زایمان طبیعی

زایمان سزارین

فیلم برداشت پولیپ رحمی با هیستروسکوپ

سزارین نوزاد حاصل از ivf

برداشت دیواره (سپتوم) رحم با هیستروسکوپ

رشد جنین در شکم مادر

آمنیوسنتز روشی جهت تشخیص ناهنجاری قبل تولد

جراحی لاپاراسکوپی

عمل جراحی هیسترکتومی (برداشت رحم) با بزرگی و خونریزی غیر طبیعی

عمل جراحی میومکتومی

بارداری و زایمان

جراحی لاپارسکوپی کیست درمویید دو طرفه تخمدان

عمل جراحی میومکتومی (برداشت فیبروم رحم)

ویار حاملگی