پیچ خوردگی تخمدان

پیچ خوردگی تخمدان پیچ خوردگی تخمدان عارضه ای می باشد که بسیار خطرناک می باشد و از وجود کیست تخمدان نشات می گیرد . این پیچش گاهی در مقطع لوله های رحمی می باشد . این بیماری که با درد یک باره شکم در قسمت تخمدان ظاهر می شود می بایست در اولین فرصت تحت […]

read more »
تماس با پزشک