سقط مکرر

سقط مکرر تجربه ای است که همراه با درد فراوانی می باشد سقط مکرر یکی از عوارض بارداری می باشد که بسیار رواج دارد . اگرچه سه مرتبه یا بیشتر از دست دادن حاصل بارداری به صورت مداوم در ۳ ماهه اول حاملگی رخ دهد سقط مکرر می گویند  . با پیشرفت علم و تکنولوژی […]

read more »
تماس با پزشک