پولیپ رحم

پولیپ های آندومتر توده های کوچک و نرم روی پوشش داخلی رحم (آندومتر) هستند. پولیپ آندومتر که به عنوان پولیپ رحم نیز شناخته می شود، می تواند بافت اطراف را تحریک کرده و باعث لکه بینی یا خونریزی واژینال شود. پولیپ ها می توانند به تنهایی یا به صورت گروهی ایجاد شوند. بیشتر پولیپ های […]

read more »
تماس با پزشک