اختلالات تعویقی و توقفی زایمان

عدم تناسب سر با لگن –اتساع بیش از حد رحم – وضعیت های غیر طبیعی جنین – نمایش صورت یا ابرو – بی حسی نخاعی و آرام بخشی بیش از حد ، آنالژی اپیدورال .احتمالا عفونت رحم در کوریوآمنیونیت ، ناشی از طولانی شدن لیبر است اما علتی برای دیستوشی نیست .در موارد بسیار کمی […]

read more »
تماس با پزشک