زایمان طبیعی در اهواز

زایمان طبیعی در اهواز  یکی از نخستین روش های زایمان می باشد که در سالیان دور و حتی امروزه بسیار استفاده می شود . می توان گفت یکی از روش های زایمان که هیچگونه خطر و عوارضی ندارد زایمان طبیعی می باشد . زایمان طبیعی چه مزیت هایی دارد؟ زایمان طبیعی نخستین روش زایمان می […]

read more »
تماس با پزشک