دلایل ناشناخته سقط مکرر را در اینجا بخوانید

سقط مکرر به چه شکل هایی می باشد اولیه : در سقط مکرر اولیه در هیچ زمانی بارداری با موفقیت همراه نبوده است. ثانویه : در این نوع بعد از اینکه یک تولد زده رخ دهد سقط مکرر اتفاق می افتد. بررسی علل سقط مکرر علل سقط مکرر می تواند چند عاملی باشد، مانند ناهنجاری […]

read more »
تماس با پزشک