حاملگی مولار یا پوچ چیست؟

حاملگی پوچ یکی از مسائلی است که ممکن است هر خانمی با آن روبرو شود. یکی از علل های رخ دادن حاملگی پوچ ارتباط به مشکلات رحم و سرویکس که همان دهانه رحم است دارد. حاملگی پوچ نخست همچون یک بارداری طبیعی به چشم می آید. یکی از نشانه هایی که حاملگی پوچ دارد حالت […]

read more »
تماس با پزشک