مسمومیت بارداری

مسمومیت بارداری اگرچه با فشار خون به میزان ۱۴ یا ۱۵ روی ۹ همراه باشد به صورت خفیف می باشد اما اگرچه فشار خون از ۱۶ روی ۱۱ یا بیشتر باشد مسمومیت حاد محسوب می شود . تورم حاد – بالا رفتن وزن یکباره و بیشتر شدن فشار خون – تاری دید – سرگیجه و […]

read more »
تماس با پزشک