دو قلوزایی و خطرات آن

دو قلوزایی و خطرات آن

ناهنجاری ها مادرزایی که ممکن است در دستگاه های مختلف بدن رخ بدهد مرور می شود . پیش از پرداختن به نمونه های ناهنجاری مادرزادی لازم است که در مورد بحث دو قلو زایی صحبت شود . از آنجایی که در شرایط طبیعی با تک قلوزایی روبرو هستیم بنابراین افزایش تعداد جنین ها در هر بارداری که به عنوان دو قلوزایی یا چند قلو زایی مطرح بوده در واقع جزو شرایط کاملا غیر طبیعی محسوب می شود و می توان آن را در دسته شرایط ناهنجاری زا یاد کنیم . به همین دلیل در بحث نمونه های ناهنجاری مادرزادی می توانیم یکی از این ناهنجاری ها را دوقلوزایی و یا چند قلوزایی در نظر گرفت .

دوقلوزایی و خطرات آنجنین دوقلو چطور شکل می گیرد؟

به طور کلی دو قلوزایی در دو حالت مختلف ممکن است رخ دهد . در حالت اول حالتی است به عنوان دوقلو زایی یک تخمکی (identical) و یا منوزایگوت  (به معنای دو قلو های مشابه و یا دو قلو های همسان) ، در این حالت یک اسپرم و یک تخمک در زمان لقاح با هم ترکیب خواهد شد و یک زیگوت واحد تشکیل خواهد شد . سپس این سلول زیگوت واحد در مراحل مختلف رشد و نمو و تکامل رویان ممکن است دچار تقسیم شود و دو فرد کاملا مستقل و مجزا تبدیل گردد .

برای آشنایی بیشتر می توانید از متخصص زنان در اهواز که در زمینه های مختلف ناباروری و زایمان فعالیت می کند کمک بگیرید . همچنین با مطالعه مقالات درمان تنبلی تخمدان در اهواز و پیچ خوردگی تخمدان و درمان ناباروری در اهواز می توانید نسبت به افزایش اطلاعات خود اقدام نمایید .

امکان ناهنجاری در دو قلوها

در شرایطی که دو قلو زایی رخ دهد ممکن است که با حالت های مختلفی از ناهنجاری ها در یکی از نوزادان و یا در هر دو نوزادان مواجه باشیم . یکی از این حالت های ناهنجاریزا ممکن است یکی از رویان ها به یک توده سلولی و یا یک توده بافتی کاملا B  شکل تبدیل شود و یا ممکن است در یکی از رویان ها اندام های مختلف و دستگاه های مختلف تشکیل نشود به عنوان مثال امکان دارد در یکی از رویان ها قلب تشکیل نشود ، بنابراین این رویان ، رویان بدون قلب نامیده می شود . دوقلوهای یک تخمکی که دوقلو های یکسان هستند ممکن است در قسمت هایی از بدن به هم چسبیده باشند و در همان حالت متولد شوند . این حالت ها به شکل های Craniopagus, Thoracopagus, Pygopagus, Craniothoracopagus مشاهده می شوند .

دوقلوزایی تحت نظر متخصص حاذق و باتجربه دارای اهمیت بالایی می باشد که دکتر نصرت نقاب فوق تخصص نازایی در اهواز می توانند شما را در این رابطه راهنمایی کنند. در صورت تمایل با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید پیج اینستاگرام ایشان را مشاهده کنید.

چگونگی تقسیم بندی در دوقلوها

به طور کلی در دو قلو های یک تخمکی در سه مرحله مختلف از رشد و نمو جنینی ، عمل تقسیم رویان و تبدیل شدن به دو فرد مجزا انجام می شود . مرحله اول در زمانی است که سول زیگوت به دو سلول ابتدایی بالاسور تقسیم خواهد شد . اگر در این مرحله هر کدام از سلول های بالاسور حاصل مسیر جداگانه ای را طی کنند و هر کدام به یک رویان کاملا مستقل و مجزا تبدیل شوند در این حالت تمامی پره های جنینی که در اطراف رویان شکل می گیرد کاملا مستقل بوده و هر رویان در داخل یک کیسه آمنیون خود و در داخل کیسه کوریون و جفت مستقل خواهند داشت . اما اگر عمل جداسازی رویان ها کمی دیرتر و در اوایل مرحله بلاستوسیست رخ دهد . در این حالت کیسه آمنیون رویان ها مستقل خواهد بود اما هر دو رویان در دورن یک جفت و یک پرده کوریون کاملا مشترک قرار خواهد گرفت . حالت سوم زمانی است که عمل تقسیم و جدا سازی رویان ها در اواخر مرحله بلاستوسیست رخ دهد . در این صورت تمامی پرده های جنینی اعم از کیسه آمنیون و جفت ها مشترک خواهد بود و هر دو رویان درون یک کیسه آمنیون مشترک یک کوریون مشترک و یک جفت مشترک قرار خواهد داشت.

دکتر نصرت نقاب

فلوشیپ فوق تخصصی ناباروری وivf عضوانجمن ناباروری ایران رتبه برتر کنکور ورودی دانشکده پزشکی شیراز بورد تخصصی جراحی زنان و زایمان از دانشکده علوم پزشکی همدان فلوشیپ فوق تخصصی ناباروری وivf از پژوهشکده علوم تولید مثل یزد برگزیده هفتمین کنگره بین المللی علوم تولید مثل و دومین کنگره ژنتیک تولید مثل یزد سال ۲۰۱۷ سخنرانی در مورد شکست مکرر لانه گزینی در سال ۹۴ که توسط مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار گردید.

پاسخ

چهار × چهار =

مدت زمان مطالعه ۴ دقیقه
تماس با پزشک